Jesteśmy zainteresowani tworzeniem kolejnych punktów sprzedaży. Optymalną wielkością dla naszej działalności jest powierzchnia 600-1000 m2. Preferujemy powierzchnie położone na parterze, jednolite, o regularnym kształcie. Na chwilę obecną zainteresowani jesteśmy miastami powyżej 30 tysięcy mieszkańców.

Poszukujemy nieruchomości pod nowe obiekty w całej Polsce.

  • Kupujemy nieruchomości (budynki, lokale, działki)

  • Przebudowujemy istniejące obiekty

  • Przejmujemy gotowe lub rozpoczęte projekty

Preferujemy lokalizacje nieruchomości położone:

  • W centrach miast i dzielnic

  • Przy drogach głównych

  • Wśród osiedli mieszkaniowych

  • O dobrej widoczności i komunikacji

Kontakt:
e-mail: maciek@dywany.lublin.pl; tel. 603 805 949; tel./fax: 81 751 21 90