Od 2008 roku uczestniczymy w programie "Przedsiębiorstwo Fair Play". Program powstał w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 1997 r. przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie: PARP), na projekty dotyczące promocji kultury przedsiębiorczości w Polsce.

Celem programu jest:

  • promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi;
  • wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie finalistów programu na rynkach krajowych i zagranicznych;
  • poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalność gospodarczą;
  • zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.

 

Złoty Laur "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2015 - nagroda specjalna, którą otrzymują przedsiębiorstwa nieprzerwanie biorące przez osiem lat udział w programie i każdorazowo, poddając się weryfikacji oraz uzyskujące tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play".

 

Srebrny Laur "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2014 - nagroda specjalna, którą otrzymują przedsiębiorstwa nieprzerwanie biorące przez siedem lat udział w programie i każdorazowo uzyskujące tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play".

 

Brązowy Laur "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2013 - nagroda specjalna, którą otrzymują  przedsiębiorstwa nieprzerwanie biorące przez sześć lat udział w programie i każdorazowo uzyskujące tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play".

 

W 2012 roku otrzymaliśmy Złotą Statuetkę "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2012 - otrzymują ją przedsiębiorstwa, które nieprzerwanie przez pięć lat wezmą udział w programie i każdorazowo uzyskają tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play".

 

Dyplom z 2011 roku.

 

 

Dyplom z 2010 roku.

 

 

Dyplom z 2009 roku.

 

 

Dyplom z 2008 roku.